Wikiscan
az.wikipedia.orgDateTotalArticleİstifadəçiVikipediyaFaylMediaVikiŞablonKöməkKateqoriyaPortalQaralamaTimedTextModul
2024
250,642
198,181
79 %
4,635
1.8 %
17,963
7.2 %
3,396
1.4 %
315
0.1 %
3,803
1.5 %
19
0.0 %
12,551
5.0 %
182
0.1 %
712
0.3 %
70
0.0 %
2023
530,133
422,934
80 %
16,956
3.2 %
23,468
4.4 %
3,427
0.6 %
535
0.1 %
12,860
2.4 %
108
0.0 %
31,067
5.9 %
320
0.1 %
105
0.0 %
299
0.1 %
2022
516,326
401,381
78 %
15,023
2.9 %
20,436
4.0 %
7,266
1.4 %
386
0.1 %
16,205
3.1 %
26
0.0 %
38,945
7.5 %
1,020
0.2 %
48
0.0 %
190
0.0 %
2021
521,661
428,832
82 %
11,978
2.3 %
14,451
2.8 %
6,034
1.2 %
248
0.0 %
12,829
2.5 %
45
0.0 %
31,291
6.0 %
329
0.1 %
66
0.0 %
430
0.1 %
2020
637,432
559,463
88 %
12,090
1.9 %
16,327
2.6 %
1,793
0.3 %
204
0.0 %
16,638
2.6 %
71
0.0 %
13,580
2.1 %
589
0.1 %
134
0.0 %
301
0.0 %
2019
406,923
303,685
75 %
8,655
2.1 %
21,530
5.3 %
2,731
0.7 %
485
0.1 %
12,815
3.1 %
71
0.0 %
39,907
9.8 %
451
0.1 %
23
0.0 %
557
0.1 %
2018
314,543
242,603
77 %
7,027
2.2 %
19,275
6.1 %
3,577
1.1 %
261
0.1 %
8,997
2.9 %
116
0.0 %
16,113
5.1 %
455
0.1 %
66
0.0 %
290
0.1 %
2017
343,415
267,361
78 %
10,022
2.9 %
19,531
5.7 %
2,312
0.7 %
59
0.0 %
10,188
3.0 %
116
0.0 %
11,006
3.2 %
564
0.2 %
5
0.0 %
393
0.1 %
2016
269,792
201,279
75 %
10,307
3.8 %
13,030
4.8 %
2,601
1.0 %
84
0.0 %
9,768
3.6 %
149
0.1 %
17,376
6.4 %
1,411
0.5 %
116
0.0 %
2015
279,559
204,587
73 %
7,810
2.8 %
12,862
4.6 %
1,462
0.5 %
167
0.1 %
11,311
4.0 %
197
0.1 %
12,430
4.4 %
1,044
0.4 %
1
0.0 %
153
0.1 %
2014
276,989
213,747
77 %
7,919
2.9 %
9,555
3.4 %
2,347
0.8 %
97
0.0 %
8,303
3.0 %
169
0.1 %
15,478
5.6 %
3,260
1.2 %
15
0.0 %
8
0.0 %
2013
304,901
227,029
74 %
4,804
1.6 %
5,125
1.7 %
1,616
0.5 %
30
0.0 %
11,403
3.7 %
222
0.1 %
41,725
14 %
336
0.1 %
10
0.0 %
5
0.0 %
2012
408,323
288,702
71 %
5,619
1.4 %
7,951
1.9 %
2,279
0.6 %
67
0.0 %
16,743
4.1 %
99
0.0 %
67,683
17 %
1,947
0.5 %
5
0.0 %
2011
700,787
568,191
81 %
7,404
1.1 %
12,883
1.8 %
4,547
0.6 %
178
0.0 %
9,792
1.4 %
116
0.0 %
73,132
10 %
1,234
0.2 %
16
0.0 %
2010
329,335
235,862
72 %
4,508
1.4 %
4,742
1.4 %
2,117
0.6 %
79
0.0 %
12,442
3.8 %
135
0.0 %
52,719
16 %
782
0.2 %
9
0.0 %
2009
183,108
147,605
81 %
3,724
2.0 %
2,066
1.1 %
557
0.3 %
135
0.1 %
4,520
2.5 %
29
0.0 %
16,417
9.0 %
172
0.1 %
15
0.0 %
2008
116,032
92,638
80 %
2,587
2.2 %
2,216
1.9 %
538
0.5 %
73
0.1 %
2,090
1.8 %
55
0.0 %
7,949
6.9 %
236
0.2 %
4
0.0 %
2007
101,914
88,727
87 %
1,710
1.7 %
1,702
1.7 %
228
0.2 %
75
0.1 %
1,376
1.4 %
34
0.0 %
2,360
2.3 %
423
0.4 %
2006
36,592
31,642
86 %
621
1.7 %
703
1.9 %
37
0.1 %
362
1.0 %
900
2.5 %
38
0.1 %
812
2.2 %
2005
1,773
1,151
65 %
85
4.8 %
49
2.8 %
2
0.1 %
239
13 %
65
3.7 %
15
0.8 %
2004
730
144
20 %
11
1.5 %
3
0.4 %
562
77 %
2003
1
1
100 %
2002
1
1
100 %
DateMüzakirəİstifadəçi müzakirəsiVikipediya müzakirəsiFayl müzakirəsiMediaViki müzakirəsiŞablon müzakirəsiKömək müzakirəsiKateqoriya müzakirəsiPortal müzakirəsiQaralama müzakirəsiTimedText talkModul müzakirəsi
2024
2,559
1.0 %
5,688
2.3 %
159
0.1 %
17
0.0 %
4
0.0 %
290
0.1 %
80
0.0 %
3
0.0 %
15
0.0 %
2023
5,128
1.0 %
11,882
2.2 %
395
0.1 %
8
0.0 %
31
0.0 %
382
0.1 %
1
0.0 %
227
0.0 %
2022
3,557
0.7 %
11,287
2.2 %
282
0.1 %
37
0.0 %
1
0.0 %
157
0.0 %
2
0.0 %
68
0.0 %
3
0.0 %
6
0.0 %
2021
4,372
0.8 %
10,412
2.0 %
99
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
188
0.0 %
14
0.0 %
34
0.0 %
3
0.0 %
2020
3,661
0.6 %
12,223
1.9 %
169
0.0 %
11
0.0 %
1
0.0 %
143
0.0 %
18
0.0 %
11
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
2019
2,864
0.7 %
12,841
3.2 %
170
0.0 %
2
0.0 %
4
0.0 %
100
0.0 %
6
0.0 %
21
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %
2018
3,128
1.0 %
12,448
4.0 %
118
0.0 %
43
0.0 %
15
0.0 %
5
0.0 %
6
0.0 %
2017
2,334
0.7 %
19,370
5.6 %
75
0.0 %
16
0.0 %
3
0.0 %
43
0.0 %
7
0.0 %
5
0.0 %
5
0.0 %
2016
3,686
1.4 %
9,571
3.5 %
116
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
59
0.0 %
2
0.0 %
21
0.0 %
1
0.0 %
2015
2,921
1.0 %
23,843
8.5 %
189
0.1 %
12
0.0 %
6
0.0 %
138
0.0 %
2
0.0 %
32
0.0 %
9
0.0 %
2014
2,552
0.9 %
12,888
4.7 %
160
0.1 %
7
0.0 %
1
0.0 %
68
0.0 %
9
0.0 %
30
0.0 %
27
0.0 %
2013
1,632
0.5 %
10,570
3.5 %
126
0.0 %
7
0.0 %
7
0.0 %
48
0.0 %
11
0.0 %
15
0.0 %
7
0.0 %
2012
2,774
0.7 %
14,111
3.5 %
95
0.0 %
4
0.0 %
11
0.0 %
54
0.0 %
8
0.0 %
47
0.0 %
31
0.0 %
2011
3,976
0.6 %
17,834
2.5 %
577
0.1 %
91
0.0 %
16
0.0 %
560
0.1 %
10
0.0 %
90
0.0 %
72
0.0 %
2010
3,202
1.0 %
11,986
3.6 %
146
0.0 %
16
0.0 %
4
0.0 %
367
0.1 %
34
0.0 %
36
0.0 %
2009
1,193
0.7 %
6,296
3.4 %
164
0.1 %
6
0.0 %
2
0.0 %
130
0.1 %
25
0.0 %
12
0.0 %
2008
567
0.5 %
7,010
6.0 %
30
0.0 %
12
0.0 %
2007
435
0.4 %
4,678
4.6 %
23
0.0 %
11
0.0 %
9
0.0 %
2006
142
0.4 %
1,260
3.4 %
7
0.0 %
5
0.0 %
2
0.0 %
2005
11
0.6 %
147
8.3 %
6
0.3 %
2004
7
1.0 %
3
0.4 %
2003
2002