Wikiscan
az.wikipedia.orgDateTotalArticleİstifadəçiVikipediyaFaylMediaVikiŞablonKöməkKateqoriyaPortalQaralamaTimedTextModul
2024
220,604
169,518
77 %
4,482
2.0 %
17,361
7.9 %
3,373
1.5 %
315
0.1 %
3,740
1.7 %
17
0.0 %
12,443
5.6 %
149
0.1 %
669
0.3 %
70
0.0 %
2023
436,828
333,079
76 %
16,678
3.8 %
22,761
5.2 %
3,109
0.7 %
532
0.1 %
12,506
2.9 %
102
0.0 %
30,246
6.9 %
225
0.1 %
95
0.0 %
294
0.1 %
2022
400,288
293,554
73 %
14,750
3.7 %
19,787
4.9 %
3,240
0.8 %
383
0.1 %
15,828
4.0 %
21
0.0 %
37,346
9.3 %
304
0.1 %
41
0.0 %
190
0.0 %
2021
385,761
302,538
78 %
10,747
2.8 %
12,977
3.4 %
5,841
1.5 %
246
0.1 %
7,113
1.8 %
36
0.0 %
30,896
8.0 %
281
0.1 %
48
0.0 %
428
0.1 %
2020
355,777
285,107
80 %
11,697
3.3 %
15,866
4.5 %
1,775
0.5 %
204
0.1 %
11,508
3.2 %
62
0.0 %
13,234
3.7 %
569
0.2 %
64
0.0 %
299
0.1 %
2019
305,921
231,949
76 %
8,391
2.7 %
21,203
6.9 %
2,720
0.9 %
485
0.2 %
10,778
3.5 %
55
0.0 %
14,050
4.6 %
421
0.1 %
17
0.0 %
549
0.2 %
2018
294,451
224,278
76 %
6,808
2.3 %
18,924
6.4 %
3,553
1.2 %
261
0.1 %
8,411
2.9 %
104
0.0 %
16,056
5.5 %
435
0.1 %
66
0.0 %
290
0.1 %
2017
320,806
246,598
77 %
9,832
3.1 %
19,117
6.0 %
2,308
0.7 %
59
0.0 %
9,525
3.0 %
107
0.0 %
10,861
3.4 %
544
0.2 %
5
0.0 %
392
0.1 %
2016
246,519
180,021
73 %
10,076
4.1 %
12,450
5.1 %
2,593
1.1 %
84
0.0 %
9,292
3.8 %
118
0.0 %
17,036
6.9 %
1,375
0.6 %
116
0.0 %
2015
242,362
184,169
76 %
7,496
3.1 %
12,020
5.0 %
1,458
0.6 %
167
0.1 %
10,660
4.4 %
160
0.1 %
12,068
5.0 %
1,005
0.4 %
1
0.0 %
153
0.1 %
2014
245,699
184,882
75 %
7,726
3.1 %
8,827
3.6 %
2,339
1.0 %
97
0.0 %
7,826
3.2 %
141
0.1 %
15,181
6.2 %
3,222
1.3 %
15
0.0 %
7
0.0 %
2013
154,523
116,895
76 %
4,636
3.0 %
4,120
2.7 %
1,599
1.0 %
30
0.0 %
7,803
5.0 %
184
0.1 %
6,782
4.4 %
250
0.2 %
7
0.0 %
5
0.0 %
2012
179,314
132,007
74 %
5,337
3.0 %
6,213
3.5 %
2,269
1.3 %
56
0.0 %
6,620
3.7 %
78
0.0 %
8,529
4.8 %
1,859
1.0 %
2
0.0 %
2011
258,320
193,216
75 %
7,053
2.7 %
12,047
4.7 %
4,536
1.8 %
178
0.1 %
8,029
3.1 %
88
0.0 %
9,359
3.6 %
1,160
0.4 %
13
0.0 %
2010
186,875
131,507
70 %
4,118
2.2 %
4,398
2.4 %
2,113
1.1 %
79
0.0 %
11,863
6.3 %
102
0.1 %
16,351
8.7 %
714
0.4 %
6
0.0 %
2009
88,876
67,230
76 %
3,458
3.9 %
1,719
1.9 %
510
0.6 %
135
0.2 %
4,101
4.6 %
20
0.0 %
4,067
4.6 %
147
0.2 %
14
0.0 %
2008
57,178
39,654
69 %
2,161
3.8 %
1,913
3.3 %
537
0.9 %
73
0.1 %
2,008
3.5 %
44
0.1 %
3,241
5.7 %
196
0.3 %
4
0.0 %
2007
44,906
33,461
75 %
1,438
3.2 %
1,562
3.5 %
227
0.5 %
75
0.2 %
1,350
3.0 %
32
0.1 %
1,254
2.8 %
398
0.9 %
2006
12,312
8,131
66 %
531
4.3 %
612
5.0 %
37
0.3 %
352
2.9 %
803
6.5 %
31
0.3 %
429
3.5 %
2005
1,158
794
69 %
78
6.7 %
42
3.6 %
2
0.2 %
12
1.0 %
65
5.6 %
11
0.9 %
2004
58
44
76 %
10
17 %
1
1.7 %
2003
2002
DateMüzakirəİstifadəçi müzakirəsiVikipediya müzakirəsiFayl müzakirəsiMediaViki müzakirəsiŞablon müzakirəsiKömək müzakirəsiKateqoriya müzakirəsiPortal müzakirəsiQaralama müzakirəsiTimedText talkModul müzakirəsi
2024
2,469
1.1 %
5,434
2.5 %
156
0.1 %
17
0.0 %
4
0.0 %
290
0.1 %
79
0.0 %
3
0.0 %
15
0.0 %
2023
4,807
1.1 %
11,367
2.6 %
379
0.1 %
8
0.0 %
31
0.0 %
381
0.1 %
1
0.0 %
227
0.1 %
2022
3,407
0.9 %
10,899
2.7 %
272
0.1 %
37
0.0 %
1
0.0 %
149
0.0 %
2
0.0 %
68
0.0 %
3
0.0 %
6
0.0 %
2021
4,288
1.1 %
9,989
2.6 %
92
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
185
0.0 %
14
0.0 %
33
0.0 %
3
0.0 %
2020
3,602
1.0 %
11,441
3.2 %
161
0.0 %
11
0.0 %
1
0.0 %
143
0.0 %
18
0.0 %
10
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
2019
2,814
0.9 %
12,192
4.0 %
161
0.1 %
2
0.0 %
4
0.0 %
98
0.0 %
6
0.0 %
21
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %
2018
3,094
1.1 %
11,996
4.1 %
110
0.0 %
40
0.0 %
14
0.0 %
5
0.0 %
6
0.0 %
2017
2,288
0.7 %
19,021
5.9 %
75
0.0 %
16
0.0 %
42
0.0 %
7
0.0 %
4
0.0 %
5
0.0 %
2016
3,625
1.5 %
9,327
3.8 %
111
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
58
0.0 %
1
0.0 %
20
0.0 %
1
0.0 %
2015
2,816
1.2 %
9,452
3.9 %
157
0.1 %
12
0.0 %
5
0.0 %
138
0.1 %
1
0.0 %
32
0.0 %
9
0.0 %
2014
2,277
0.9 %
12,561
5.1 %
113
0.0 %
7
0.0 %
1
0.0 %
63
0.0 %
8
0.0 %
30
0.0 %
27
0.0 %
2013
1,456
0.9 %
10,385
6.7 %
116
0.1 %
5
0.0 %
6
0.0 %
43
0.0 %
11
0.0 %
14
0.0 %
5
0.0 %
2012
2,600
1.4 %
13,419
7.5 %
86
0.0 %
4
0.0 %
8
0.0 %
53
0.0 %
5
0.0 %
45
0.0 %
31
0.0 %
2011
3,720
1.4 %
17,472
6.8 %
577
0.2 %
89
0.0 %
16
0.0 %
538
0.2 %
10
0.0 %
85
0.0 %
67
0.0 %
2010
3,036
1.6 %
11,836
6.3 %
146
0.1 %
16
0.0 %
4
0.0 %
367
0.2 %
34
0.0 %
36
0.0 %
2009
1,005
1.1 %
6,094
6.9 %
164
0.2 %
6
0.0 %
2
0.0 %
129
0.1 %
25
0.0 %
12
0.0 %
2008
493
0.9 %
6,791
12 %
24
0.0 %
12
0.0 %
2007
366
0.8 %
4,578
10 %
23
0.1 %
11
0.0 %
9
0.0 %
2006
105
0.9 %
1,206
9.8 %
7
0.1 %
5
0.0 %
2
0.0 %
2005
5
0.4 %
140
12 %
6
0.5 %
2004
1
1.7 %
2
3.4 %
2003
2002