Wikiscan
az.wikipedia.orgDateTotalArticleİstifadəçiVikipediyaFaylMediaVikiŞablonKöməkKateqoriyaPortalQaralamaTimedTextModul
2024
17,548
16,704
95 %
109
0.6 %
472
2.7 %
14
0.1 %
33
0.2 %
1
0.0 %
6
0.0 %
23
0.1 %
2023
60,237
58,153
97 %
131
0.2 %
465
0.8 %
291
0.5 %
3
0.0 %
245
0.4 %
431
0.7 %
23
0.0 %
4
0.0 %
2022
84,760
77,749
92 %
89
0.1 %
573
0.7 %
4,011
4.7 %
3
0.0 %
234
0.3 %
1,094
1.3 %
690
0.8 %
6
0.0 %
2021
100,211
92,720
93 %
375
0.4 %
1,224
1.2 %
167
0.2 %
2
0.0 %
5,560
5.5 %
4
0.0 %
37
0.0 %
5
0.0 %
2020
252,686
246,492
98 %
128
0.1 %
357
0.1 %
5,001
2.0 %
1
0.0 %
10
0.0 %
12
0.0 %
16
0.0 %
1
0.0 %
2019
83,001
54,365
65 %
92
0.1 %
243
0.3 %
1,930
2.3 %
25,787
31 %
22
0.0 %
5
0.0 %
8
0.0 %
2018
3,278
2,463
75 %
45
1.4 %
74
2.3 %
16
0.5 %
453
14 %
8
0.2 %
17
0.5 %
2017
3,281
2,542
77 %
73
2.2 %
64
2.0 %
3
0.1 %
399
12 %
39
1.2 %
14
0.4 %
2016
2,648
1,919
72 %
76
2.9 %
98
3.7 %
331
13 %
74
2.8 %
16
0.6 %
2015
18,478
3,114
17 %
170
0.9 %
249
1.3 %
511
2.8 %
154
0.8 %
22
0.1 %
2014
11,312
10,607
94 %
15
0.1 %
61
0.5 %
385
3.4 %
135
1.2 %
9
0.1 %
2013
130,686
91,881
70 %
32
0.0 %
751
0.6 %
3,431
2.6 %
6
0.0 %
34,393
26 %
66
0.1 %
1
0.0 %
2012
212,834
141,898
67 %
168
0.1 %
1,465
0.7 %
11
0.0 %
9,984
4.7 %
13
0.0 %
58,662
28 %
64
0.0 %
3
0.0 %
2011
429,054
362,600
85 %
243
0.1 %
485
0.1 %
1,659
0.4 %
3
0.0 %
63,641
15 %
65
0.0 %
2
0.0 %
2010
131,458
94,337
72 %
255
0.2 %
120
0.1 %
400
0.3 %
15
0.0 %
36,275
28 %
36
0.0 %
2
0.0 %
2009
82,941
70,221
85 %
210
0.3 %
96
0.1 %
181
0.2 %
4
0.0 %
12,197
15 %
23
0.0 %
2008
51,732
46,545
90 %
350
0.7 %
181
0.3 %
24
0.0 %
2
0.0 %
4,585
8.9 %
34
0.1 %
2007
54,085
52,721
97 %
238
0.4 %
21
0.0 %
8
0.0 %
1,064
2.0 %
24
0.0 %
2006
22,896
22,382
98 %
72
0.3 %
20
0.1 %
10
0.0 %
70
0.3 %
1
0.0 %
340
1.5 %
2005
299
63
21 %
7
2.3 %
2
0.7 %
227
76 %
2004
565
1
0.2 %
1
0.2 %
562
99 %
2003
2002
DateMüzakirəİstifadəçi müzakirəsiVikipediya müzakirəsiFayl müzakirəsiMediaViki müzakirəsiŞablon müzakirəsiKömək müzakirəsiKateqoriya müzakirəsiPortal müzakirəsiQaralama müzakirəsiTimedText talkModul müzakirəsi
2024
1
0.0 %
185
1.1 %
2023
118
0.2 %
369
0.6 %
4
0.0 %
2022
43
0.1 %
259
0.3 %
3
0.0 %
6
0.0 %
2021
8
0.0 %
102
0.1 %
5
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2020
2
0.0 %
661
0.3 %
5
0.0 %
2019
3
0.0 %
539
0.6 %
5
0.0 %
2
0.0 %
2018
197
6.0 %
2
0.1 %
3
0.1 %
2017
1
0.0 %
143
4.4 %
3
0.1 %
2016
130
4.9 %
4
0.2 %
2015
14,248
77 %
9
0.0 %
1
0.0 %
2014
98
0.9 %
2
0.0 %
2013
123
0.1 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2012
563
0.3 %
3
0.0 %
2011
106
0.0 %
238
0.1 %
3
0.0 %
5
0.0 %
4
0.0 %
2010
18
0.0 %
2009
8
0.0 %
1
0.0 %
2008
11
0.0 %
2007
9
0.0 %
2006
1
0.0 %
2005
2004
1
0.2 %
2003
2002