Wikiscan
az.wikipedia.orgDateTotalArticleİstifadəçiVikipediyaFaylMediaVikiŞablonKöməkKateqoriyaPortalQaralamaTimedTextModul
May
41,390
33,099
80 %
907
2.2 %
2,409
5.8 %
315
0.8 %
31
0.1 %
724
1.7 %
9
0.0 %
1,897
4.6 %
5
0.0 %
192
0.5 %
5
0.0 %
April
45,775
34,992
76 %
823
1.8 %
3,254
7.1 %
577
1.3 %
162
0.4 %
733
1.6 %
4
0.0 %
2,937
6.4 %
101
0.2 %
163
0.4 %
11
0.0 %
March
51,547
37,547
73 %
1,255
2.4 %
4,261
8.3 %
2,298
4.5 %
68
0.1 %
810
1.6 %
2,915
5.7 %
33
0.1 %
282
0.5 %
13
0.0 %
February
49,234
40,599
82 %
592
1.2 %
3,408
6.9 %
150
0.3 %
22
0.0 %
883
1.8 %
2
0.0 %
2,178
4.4 %
8
0.0 %
29
0.1 %
13
0.0 %
January
62,781
51,998
83 %
1,059
1.7 %
4,635
7.4 %
56
0.1 %
32
0.1 %
655
1.0 %
4
0.0 %
2,643
4.2 %
35
0.1 %
47
0.1 %
28
0.0 %
DateMüzakirəİstifadəçi müzakirəsiVikipediya müzakirəsiFayl müzakirəsiMediaViki müzakirəsiŞablon müzakirəsiKömək müzakirəsiKateqoriya müzakirəsiPortal müzakirəsiQaralama müzakirəsiTimedText talkModul müzakirəsi
May
600
1.4 %
1,055
2.5 %
49
0.1 %
12
0.0 %
3
0.0 %
57
0.1 %
7
0.0 %
14
0.0 %
April
757
1.7 %
1,155
2.5 %
24
0.1 %
1
0.0 %
52
0.1 %
28
0.1 %
1
0.0 %
March
462
0.9 %
1,487
2.9 %
61
0.1 %
36
0.1 %
19
0.0 %
February
363
0.7 %
884
1.8 %
19
0.0 %
5
0.0 %
61
0.1 %
17
0.0 %
1
0.0 %
January
378
0.6 %
1,110
1.8 %
6
0.0 %
84
0.1 %
9
0.0 %
2
0.0 %